... ako ne želite da znate, šta nam je važno u našem radu kao poreski i ekonomski savetnik.

Nas cilj je da imate što manje briga i što veći dohodak:

Imacete u svakom slučaju odoivarajuću kalkulaciju.

Svi troškovi ulaze u formiranje cene. Mi Vama pomažemo da se kalkulacija bazira na realističnim i istinitim osnovama.

Ostvarićete optimalno socijalno osiguranje.

Optimalno koristiti sve mogućnosti da bi platili što manje i imali maksimalnu zaštitu.

Uprave će Vas pustiti na miru.

Dobronamerni saveti mogu imati opasne posledice: Zato uvek imamo u vidu moguće kazne. Na š princip glasi: maksimalno š tediti poreze bez dobijana kazni.

Razumecete Vas godi š nji obracun.

Nema godišnjeg obračuna bez detaljne analize ekonomskih tokova da bi rezultati ušli u Vaša strateška razmišljanja.

Garantovana je Vaša likvidnost.

Naročito kada su ulazi i izlazi neredovni potrebni je detaljni plan likvidnosti. Pomazmo Vam u kontroli svih uplata i izplata radi zaštite likvidnosti.

Bićete u naj boljem društvu.

U ujedijenoj Evropi ima mnogih pravnih tipova preduzeća. Spremamo inividualne ekspertize i za osnivanja van granica.
 
  (c) Mag. Aleksandar Hofstätter   |   Impressum   |   Disclaimer