Za Vas kao preduzednika važi:

Konkurencija je sve jača ali i istovremeno rastu nove mogućnosti. Koristite slobodne kapacitete da bi uvodili nove ponude i proizvode, ofanzivni nastupak na tržištu i moderne veze sa Vašim strankama

i razteretite Vašu administraciju.

Na primer u vezi sa knjigovodstvom, poreskim i financiskim pitanjima kao i na polju svih mnogobrojnim propisima koji regulišu Vaš rad. To sve krade dragocenu snagu i vreme.

To vreme bi trebali da posvetite ostvaranju dohodka.

Kancelarija Hofstaetter je partner za sva pitanja na nivou poreza, trgovine i finansija.Naše fundirano, široko znanje i iskustvo Vama služe na primer i za specificna polja kao optimalno planiranje Vaših kadrova, sanacije i uprava Vašeg licnog privatnog kapitala.

Naravno u to i uključujemo i "bitku sa upravama"

Zastupamo Vaše poreske i ekonomske interese i istovremeno Vam pružimo analizu tokova "iz unutra".Dakle: pun servis iz jedne ruke da bi optimalno razcvetalo Vaše preduzeće. Naravno se naslanjujemo na naš strog poslovni princip:

sa najvećom odgovornošću prema našim klijentima

Lični integritet, lolajnost, i naravno poverljivost su naši naj važniji principi u koje možete da verujete u potpunosti.
 
  (c) Mag. Aleksandar Hofstätter   |   Impressum   |   Disclaimer